Tamiya Color

Indhold i dåsen: 100ml

BEMÆRK
-Malingen er udviklet specielt til brug på polycarbonat og må ikke bruges på andre overflader.
-1 dåse maling (100ml) er typisk nok til 1 karrosse i skala 1:10.
-M
al i stuetemperatur (ca. 21 grader).
-Dåsen rystes grundigt inden brug.
-Spray med ca. 25-30cm afstand til emnet.
-Spray et tyndt lag og lad det tørre helt inden næste lag påføres.
-Polycarbonat karrosser males indefra.

VIGTIGT:
Beholder under tryk! Opbevares utilgængelig for børn. Undgå indånding - sørg for god ventilation. Ekstremt brandfarlig.