Handelsbetingelser

Disse handelsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på morfars.dk til levering i Danmark.

Morfars.dk ejes og drives af Morfars.dk ApS, CVR-nr. 27776175, Hørkær 30, 2730 Herlev, support@morfars.dk.

Aftalerne indgås på dansk. Fortrydelsesretten gælder kun for private forbrugere, der handler via morfars.dk og i vores fysiske butik.

Bemærk at Morfars.dk sælger hobbyprodukter, der kræver at du sætter dig ind i, hvordan de virker og skal vedligeholdes. Skader opstået ved forkert brug og manglende vedligeholdelse vil ikke være omfattet af reklamationsretten.

Biler kan beskadiges, hvis de køres direkte mod en kantsten eller lign. med høj fart, og helikoptere kan beskadiges, hvis de falder ned.

Mindre børn bør bruge produkterne sammen med en voksen, for at sikre korrekt behandling. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.

Kompleksiteten af produkterne gør, at du skal læse den medfølgende brugervejledning, inden du tager produktet i brug. Hvis brugervejledning mangler eller du er i tvivl om noget, så skal du kontakte os inden produktet tages i brug.

Bemærk at der til de fleste af vores produkter ikke medfølger dansk brugervejledning.

Betaling og levering

Vi modtager betaling med Dankort, Visa, MasterCard og MobilePay og vi opkræver ingen gebyrer. Beløbet trækkes først, når varen afsendes og der kan aldrig trækkes et større beløb end det du har godkendt ved købet.

Vi leverer lagervarer 1-3 hverdage efter dit køb. Alle varer leveres med GLS. Vi leverer til Danmark.

Priserne er dagspriser angivet i danske kroner inkl. moms. Oven i prisen skal tillægges prisen for fragt. Du vælger fragtformen i slutningen af bestillingsforløbet. Fragtpris til Pakkeshop i Danmark er DKK 49.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde en aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du får varen i fysisk besiddelse. Det er fx den dag, hvor varen overgivet til dig, eller den er lagt i din postkasse, eller i skuret efter aftale med dig, den dag den er afleveret på din arbejdsplads eller du har hentet den i pakkeshoppen. Har du meddelt os, at en anden person (dog ikke transportøren) skal modtage varen på dine vegne, løber fristen fra denne person modtager varen.

Hvis du har bestilt flere varer i en ordre, og vi ikke kan levere varerne samtidig, løber fortrydelsesfristen fra du modtager den sidste vare. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Sådan udnytter du fortrydelsesretten

Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan fx sende et brev, en e-mail eller en fax, hvor du oplyser, at du fortryder til Morfars.dk, Hørkær 30, 2730 Herlev, support@morfars.dk. Du kan ikke fortryde ved at nægte at modtage varen eller ved at undlade at hente den.

Du kan benytte lovens standard fortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Du kan også bruge vores returformular (http://morfars.dk/retur). Hvis du gør det, kvitterer vi straks pr. mail for modtagelse af din fortrydelse.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Hvis du har fortrudt købet af en vare, skal du sende eller aflevere varen til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har givet os besked om fortrydelsen. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Returomkostninger

Du skal selv betale for returnering af varer. Varer kan fx returneres med GLS eller Postdanmark. Udgifterne til returnering af varen forventes højst at beløbe sig til DKK 49. Hvis du bruger vores returformular vil du få mulighed for at købe en GLS returlabel. Den koster DKK 49.

Følger af fortrydelse

Når du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder eventuelle leveringsomkostninger. Hvis du har valgt en leveringsform, der er dyrere end den billigste form for levering, som vi tilbyder, får du dog ikke merudgiften refunderet.

Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller til du har fremsendt dokumentation for, at varerne er returneret.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Afprøvning af varen og emballage

Du hæfter kun for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som den fungerer på. Du må normalt undersøge varen på samme måde, som man kan og må i en forretning, men du må ikke tage den i brug. Hvis du har brugt den på en måde, som man ikke må eller kan i en forretning, og vi ikke kan sælge den som ny til fuld pris igen, må du regne med, at vi fratrækker værdiforringelsen i det beløb, du skal have tilbage.

Du skal tilbagelevere varen i originalemballagen. Du bør endvidere sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, når du returnerer den. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.

Reklamation - hvis der er noget galt med varen

Hvis du køber en vare, og der er en mangel ved den – fx en materiale eller fabrikationsfejl – finder købelovens regler anvendelse. Du kan reklamere over mangler ved varen inden for 24 måneder fra leveringstidspunktet ved at henvende dig til os på support@morfars.dk. Du skal henvende dig inden for rimelig tid inden efter at du har opdaget fejlen. Henvender du dig inden for 2 måneder efter at du har opdaget fejlen, vil din reklamation altid være rettidig. Vi beder dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.

Brug vores returformular, som du finder her http://morfars.dk/retur. Når du udfylder returformularen vil du få mulighed for at købe en fragt-label til DKK 49. Det er ikke et krav at du bruger vores returskema, men det minimerer ekspeditionstiden for reklamationen.

Varen skal sendes til Morfars.dk, Hørkær 30, 2730 Herlev. Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Vi refunderer dine rimelige fragtomkostninger hvis reklamationen er berettiget (DKK 49). Gem kvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track- and trace-nummer.

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til vores kundeserviceafdeling. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse support@morfars.dk

Persondata

Vi foretager registrering af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

For at kunne handle på www.morfars.dk skal du som minimum oplyse: navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes. Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til vores kundeservice via e-mail support@morfars.dk. Direktøren for Morfars.dk ApS er dataansvarlig og har adgang til de oplysninger der registreres om dig.

Lovvalg og værneting

Køb af varer på www.morfars.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.

Standardfortrydelsesformular (den skal med ifølge loven)

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

- Til Morfars.dk ApS, Hørkær 30, 2730 Herlev:
- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
- Bestilt den (*)/modtaget den (*)
- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
- Dato
(*) Det ikke relevante udstreges

Al magt til forbrugerombudsmanden!