Vigtig information

Om fjernstyrede produkter

Bemærk at Morfars.dk sælger hobbyprodukter, der kræver at du sætter dig ind i, hvordan de virker og skal vedligeholdes. Skader opstået ved forkert brug og manglende vedligeholdelse vil ikke være omfattet af reklamationsretten.

Læs altid den medfølgende vejledning og kontakt os hvis du er i tvivl om noget - det kan blive både dyrt og farligt at prøve sig frem.

Vigtigt vedr. brug af batterier!

1. Batterier kan være meget farlige hvis de ikke bruges korrekt - i værste fald kan de eksplodere! Sørg derfor altid for at sætte dig ind i hvordan de virker og vedligeholdes.

2. Batterier skal lades op inden de tages i brug.

3. Batterier skal tages ud / frakobles laderen straks efter endt opladning.

4. Batterierne må kun være tilsluttet produktet når du bruger det. De skal frakobles straks efter brug.

5. Batterierne må ikke opbevares "tomme" og skal derfor oplades efter brug. Hvis de er varme skal de køle af inden du lader dem.

6. Ved længere tids opbevaring skal batterierne oplades jævnligt. De må aldrig komme under 3V pr. celle.

7. Batterierne må ikke sidde i bilen eller laderen når de ikke bruges.

8. Brug kun gode, nye og ens alkaline batterier i senderen (må ikke være genopladelige).

Vedr. holdbarhed

Ingen af produkterne kan tåle sammenstød, nedstyrtningerne eller andre fysiske uheld. Bilerne kan fx ikke tåle at køre ind i noget eller lande skævt efter hop. Dronerne kan ikke tåle at flyve ind i ting eller styrte ned.

Ofte stillede spørgsmål

Nej, der er 2 års reklamationsret som dækker fejl og mangler. Reklamationsretten dækker ikke skader opstået ved forkert brug - fx uheld og sammenstød.

Start med at se denne video der viser hvordan du tjekker om dit batteri er "dødt".
Batterierne skal bruges og opbevares korrekt ellers kan de gå i stykker. Vi ser desværre mange der ikke følger vejledningen og så kan det gå galt ved første brug. Der er fx flere som “glemmer” at lade batteriet op inden brug... og så kan det være slut inden man nærmest er kommet i gang. Der er også flere som lader batteriet ligge ubrugt i lang tid... så kan det også gå i stykker.

Det kommer an på hvordan det er blevet defekt. En fejl eller mangel på et batteri vil typisk vise sig ved at batteriet ikke virker ved modtagelse.

Når batteriet er taget i brug og virker, så vil skader i langt de fleste tilfælde ske ved forkert brug eller forkert opbevaring. 

Det er typisk fordi det er blevet afladt helt og så "kollapser" batteriet. Det er farligt og du skal straks bortskaffe batteriet på forsvarlig vis. En afladning kan ske hvis du tømmer batteriet helt under brug eller hvis det ligger i en periode uden at blive brugt. Perioden der går inden batteriet bliver defekt afhænger af hvor opladt det var i starten. Hvis et batteri fx er næsten tomt og så lægges til side vil det kunne blive defekt på 2-3 uger.

Batteriet kan ikke tåle at sidde længe i laderen efter at det er ladet op. Der er spænding på og i værste fald kan batteriet blive defekt. Batterier skal frakobles laderen straks efter opladning. Kontakt os for et forsøg på at redde batteriet.

Senderen er afhængig af volt for at give bedst rækkevidde. Alkaline giver 1,5V og genopladelige kun 1,2V.

Så skal du kontakte os på support@morfars.dk eller klik her. Vi svarer alle henvendelser.