Vigtigt om brug af LiPo batterier

LiPo batteripakker giver en fantastisk ydelse - både hvad angår output og kapacitet der på en fjernstyret bil kan oversættes til accelleration/trækkraft og køretid. Som med alle andre batterier er det dog alt afgørende vigtigt at du behandler LiPo batteripakkerne korrekt.

**LÆS ALTID DEN DOKUMENTATION SOM FØLGER MED TIL PRODUKTET! **

Hvis du er i tvivl om noget skal du kontakte sælgeren af produktet.

Se også vores video med vigtig viden om batterier.

LiPo er en forkortelse af Lithium Polymer. En LiPo celle betegnes som 3,7V men kan svinge fra 2.7V (helt afladt) til 4,2 (fuldt opladt). Ud over de mange fordele ved LiPo batterier er den alt overskyggende største svaghed at et LiPo batteri må aldrig aflades helt da det vil gå i stykker.

VIGTIGT VED BRUG AF LIPO BATTERIER:

1) Læs og følg altid den medfølgende vejledning. Hvis du ikke forstår den eller er i tvivl skal du kontakte butikken.

2) Brug kun en oplader som er specielt lavet til LiPo batterier.

3) Opladeren skal indstilles korrekt ellers kan LiPo batteriet i værste fald eksplodere!

4) LiPo batteripakker med 2 eller flere celler bør oplades med balancer. Det betyder at hver celle oplades individuelt. Det giver den bedste opladning og giver batteripakken længst mulig levetid.

5) LiPo batteripakker må ikke oplades uden opsyn! Du skal være i nærheden hvis der går noget galt. Sørg også for at oplader og batteripakke ikke står i nærheden af brandbart materiale.

6) Oplad aldrig med mere end 1C! 1C svarer til batteripakkens kapacitet så hvis du har en batteripakke på 1800mAh så må du ikke oplade den med mere end 1,8A. 3000mAh ikke med mere end 3A osv. Der findes batteripakker som kan oplades hurtigere - fx med op til 2C. 1C vil dog give længst holdbarhed.

7) LiPo batteripakker er forholdsvis følsomme, så hvis du kører galt med din bil bør du undersøge om batteripakken har taget skade. Hvis LiPo batteripakken buler ud / puster sig op skal du straks bortskaffe den. LiPo batterier kan afleveres på genbrugsstationer.

Et LiPo batteri må aldrig aflades helt

Det er meget vigtigt at spændingen i et LiPo batteri ikke kommer under 3V. De fleste nyere fartregulatorer (ESC) i bilerne har Low Voltage Cut-off. Det betyder at de slukker når spændingen bliver for lavt - det er super smart... hvis det er slået til. Check om din ESC har LVC eller LiPo mode og slå det til hvis du bruger LiPo.

Alternativt kan du bruge en LiPo Low Voltage Alarm / LiPo Buzzer. Det er en smart lille enhed som overvåger spændingen i LiPo batteriet og giver lyd/lys når spændingen kommer ned på 3V. En billig og nem løsning.

Opbevaring af LiPo batteripakker

Straks efter brug af dit LiPo batteri skal det frakobles bil og LiPo Buzzer. Et LiPo batteri opbevares bedst ved at være 75-80% opladet. Det er ikke optimalt at lade batteriet helt op - men væsentligt bedre end at lade det være afladet. Det bedste er hvis du har en oplader som kan indstilles præcist. Du kan så lade det til 3,8V pr. celle hvilket er det optimale til længere tids opbevaring. Enkelt opladere har endda en "storage" funktion som er beregnet til formålet.

LiPo kvalitet

Som med alle andre produkter findes der forskellige kvaliteter af LiPo batteripakker. Vi ser desværre ofte batteripakker der er "overrated" - dvs. at ydelsen ikke står mål med de tal der er angivet for batteripakken. Tidligere var der mange eksempler på LiPo batteripakker som eksploderede hvilket også hænger sammen med kvaliteten. Efter vores mening er batteripakken det værste sted at spare penge - især da det med LiPo batterier kan være farligt.

 

Produkter som vi anbefaler

Her kan du finde LiPo batteripakker: http://morfars.dk/collections/batterier (vælg LiPo øverst på siden)

Rigtig god LiPo oplader: Charger L3

Vi anbefaler altid at bruge en LiPo Safe Bag når du lader LiPo.

Hvis stikkene ikke passer, så kan du finde nye stik og adaptere her.